Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Skolbesök

Återvinning är en viktig pusselbit för hållbar utveckling. Att använda det som redan finns för att skapa något nytt minskar belastningen på miljön. Kretslopp Sydost vill uppmuntra till att barn tidigt får lära sig om avfallshantering. Därför erbjuder vi skolbesök där vi på ett enkelt och lekfullt sätt berättar om vår verksamhet, källsortering och återvinning. Vi vill öka barnens medvetenhet om det avfall de stöter på i vardagen och visa att alla kan bidra till ett hållbart samhälle genom att sortera sitt avfall, oavsett om de är stora eller små.

Sortera med Kretslopp Sydost - boka skolbesök

Hej pedagog!
Vill din klass ha besök av en avfallsinformatör från Kretslopp Sydost?

Vi kommer gärna på skolbesök för att informera om varför det är viktigt att källsortera och att minska avfallet. Vi har stora möjligheter att anpassa oss efter ert behov och formar lektionsinnehållet tillsammans med dig som är pedagog.

  • Materialet passar främst låg- och mellanstadium, men kan också anpassas till förskola.
  • Barnen lär sig mer om sortering av främst förpackningar genom information, samtal, övningar, pedagogiska filmer och pyssel.
  • Lekfullt och visuellt informationsmaterial.
  • Möjlighet att utforma praktiska övningar som följer läroplanen.

Exempel på mål i läroplanen Lgr22 som Kretslopp Sydost skolbesök kopplar an till är att varje elev:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv,
  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Anmäl intresse

Mejla info@kretsloppsydost.se för att anmäla intresse. Skriv ”Skolbesök” i ärenderaden och ange uppgifterna nedan i mejlet så återkommer vi så fort vi kan. Vi ser fram emot att du hör av dig!
Kontaktperson:
Telefonnummer och mejl:
Skola och årskurs:
Önskemål om dag/tid:

Har du frågor, kontakta mig!
Andree Larsson
Telefon: 0724667346
E-post: andree.larsson@kretsloppsydost.se

Pedagogiskt material 

Förpackningarnas kretslopp
I vårt informationsmaterial Förpackningarnas kretslopp får barnen träffa figuren ”den lilla insatsen” som på ett lekfullt och vardagsnära sätt berättar varför det är viktigt att sortera avfallet, hur man sorterar och vad som händer med de olika materialen när de återvinns. Vi har också tagit fram bilder och beskrivningar av hur förpackningarna plats, papper, glas och metall ska sorteras, målarbilder och pärlplattor. Allt går att ladda ned och användas kostnadsfritt.

Ladda ned
>> Bild med fraktion - plats, papper, glas och metall, ladda ned pdf
>> Målarbilder, ladda ned pdf
>> Pärlplattor, ladda ned pdf

Andras pedagogiska material

Här presenterar vi pedagogiskt material producerat av kollegor i branschen – återanvänd gärna! 

Sopskolan
Sopskolan är ett skolmaterial för skolår 7-9 med syfte att föra in begreppet hållbar utveckling i undervisningen.
>> Besök webbplatsen

Materialvärlden
Materialisarna är ett hungrigt gäng som lär dig allt om återvinning. Materialvärlden är till för små och stora som vill vara med och skapa en mer hållbar värld och är en del av.
>> Besök webbplatsen

Sopsamlarmonstren
För alla er i förskolan och F-3 finns sopsamlarmonstren. Ett perfekt sätt att börja lära sig hur och varför man ska ta hand om sina sopor.
>> Besök webbplatsen