Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Leverantörsfakturor till Moskogen Miljö AB

Leverantörer till Moskogen MIljö AB kan skicka fakturor som E-faktura, PDF-faktura via e-post, eller i pappersformat. Som ett led i vårt miljöarbete ser vi helst att fakturorna skickas elektroniskt.

Organisationsnummer: 559176-0029
Referensnummer måste alltid anges

E-faktura

För uppsättning av elektronisk faktura (ex. SVE-faktura)
Kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och gör uppsättningen med nedanstående information:

GLN-kod/E-fakturaadress: 5591760029
PEPPOL-ID: 0007: 5591760029
VAN-operatör: Tieto

För frågor kontakta vår van-operatör Tieto eller maila Kretslopp Sydosts kundservice på info@kretsloppsydost.se (OBS - Skicka inga fakturor till denna adress).

PDF-faktura

Elektroniska pdf-fakturor skickas med e-post till KLSO-Fakturamoskogen@kretsloppsydost.se

Viktigt när du skickar din faktura med e-post:

  • Inga andra format än pdf accepteras, ej heller zipfiler.
  • Pdf-fakturan måste vara en komplett faktura med all information och eventuella bilagor i samma fil.
  • Endast en faktura per fil.
  • Filnamnet får inte innehålla några specialtecken.
  • Endast den bifogade pdf:en läses i den automatiska hanteringen, skriv därför ingen information i e-postmeddelandet.

Pappersfaktura

Moskogen Miljö AB
FE 7497-1024 Scancloud
SE-831 90 Östersund


Besöksadress: Moskogen 101, 395 91 KALMAR
Postadress: Box 868, 391 28 KALMAR

Instagram Facebook