Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Latrin

Latrin hämtas i de engångskärl som vi lämnar hos dig. Vid varje tömning får du motsvarande antal nya kärl. Om du behöver extra kärl beställer du dessa via vår kundservice. Vill du att vi hämtar fler kärl än ditt abonnemang avser vid ordinarie hämtning, måste detta anmälas i förväg till kundservice.

Vad får läggas i latrinkärlet?

I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas. Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen. Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.

När hämtas avfallet?

Latrin hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
Kontakta kundservice för mer information.

Att tänka på inför hämtning

På hämtdagen ska kärlet vara utställt kl. 06.00 och stå kvar tills det är hämtat. Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.dyl. Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras på något sätt
– vintertid ska den vara skottad och sandad (gäller även snövallar).
Kärlet bör inte väga mer än 15 kg.


Taxa latrin

Alla taxor inklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka juni-augusti

Latrinkärlet töms 3 gånger/år, med möjlighet att lämna två kärl per gång
23 liter latrinkärl 3 038:-/år

Taxa säsongshämtning, var 4:e vecka maj-september

Latrinkärlet töms 5 gånger per år, med möjlighet att lämna två kärl per gång
23 liter latrinkärl 6 075:-/år

Alla taxor inklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för kärl, hämtning och behandling.

Tilläggstjänst

Hushåll, som periodvis har extra mycket latrin, kan ställa fram ett extra latrinkärl vid den ordinarie hämtningen. Anmälan om detta görs till kundservice.

• Extra kärl (vid ordinarie hämtning) övriga Kretslopp Sydost 825:-/kärl

Undantag kan sökas för:

• Uppehåll i hämtning
• Eget omhändertagande t.ex. mulltoalett, anmälan kostnadsfri.
Ansökan är kostnadsfri.
Gör din ansökan via våra e-tjänster.

Instagram Facebook