Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Trädgårdsavfall

Beställning av abonnemang

Abonnemanget kan tecknas av fastighetsägare eller hyresgäs till fastighet med hämtning av hushållssopor och beställs via våra e-tjänster.

Vad får läggas i kärlet?

I ditt kärl för trädgårdsavfall lägger du sådant som växer i din trädgård, såsom gräs, ogräs, löv, kvistar, kasserade frukter och grönsaksrester från trädgårdslandet. Om du lägger i material som inte hör hemma bland trädgårdsavfallet kan vi inte tömma ditt kärl vid ordinarie hämtning.

När hämtas avfallet?

Trädgårdsavfall hämtas var 14:e dag eller var 4:e vecka från april till november, enligt kundspecifika hämtscheman som finns att ladda ner från vår hemsida.
Kontakta kundservice för mer information.

Checklista inför hämtning

  • På hämtdagen kan hämtning ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.
  • Kärlet ska ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max tre meter från tomtgränsen.
  • Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 meter) från grenar och liknande.
  • Vägen mellan vår sopbil och kärlet får inte blockeras.
  • Endast trädgårdsavfall får läggas i kärlet och det ska vara fördelat så att locket går att stänga.
  • Inga plastpåsar eller plastsäckar får läggas i kärlet. Trädgårdsavfallet ska vara oemballerat.
  • Kärlet får totalt väga max 75 kilo. En bra regel är att du själv måste orka dra kärlet.

Tänk på att när det är minusgrader kan det hända att avfallet fryser fast i kärlet vilket innebär att allt avfall inte kommer med vid tömning.

Lägg gärna några grenar i botten på kärlet för att förhindra fastfrysning. 


Taxa hushållsavfall

Alla taxor exklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Taxa säsongshämtning, kärl 370 liter

Kärlet töms var 14:e dag mellan april-november (17 hämtningar).

Pris: 798:- per år

Kärlet töms var 4:e vecka mellan april-november (8 hämtningar).

Pris: 399:- per år

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner