Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

När du flyttar

Som nyinflyttad finns det några saker du behöver ha kunskap om för att bidra till en långsiktig och hållbar framtid. Vi vet att det är mycket att tänka på i samband med en flytt, därför har vi satt ihop en checklista nedan innehållande sådant som kan vara bra att tänka på när du flyttar.

 

1. Ägarbyte / Nytt abonnemang

När en fastighet byter ägare är det viktigt att Kretslopp Sydost får kännedom om detta genom att du anmäler ägarbyte till oss, det sker inte automatiskt. Det är viktigt för att rätt kund ska faktureras för tjänsterna som utförs. Tänk också på att du är betalningsansvarig tills ägarbytet är registrerat hos oss.

Om du flyttar in i en helt ny bostad behöver du i stället anmäla ett nytt abonnemang så att du inte blir utan avfallshämtning. För att underlätta rekommenderar vi att du gör din anmälan innan din inflyttning då det tar några veckor från din anmälan har inkommit tills vi ställer ut kärlet. 

Du anmäler ditt ägarbyte eller skapar ett nytt abonnemang genom att logga in på våra e-tjänster och väljer något av följande alternativ:

• Nytt abonnemang – Om du byggt ett nyproducerat hus.
• Anmälan om ägarbyte – Om du flyttar in i en befintlig fasighet 

 

2. Taxa och avgifter

Den kommunala avfallsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är taxefinansierad. Det betyder att avgifterna som Kretslopp Sydost tar ut av dig som kund ska täcka enbart kostnaderna för verksamheten. 

Grundavgiften är en fast årsavgift som ska täcka gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling. 

Hämtningsavgiften påverkas av ditt abonnemangsval, kärlets storlek, placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Du hittar aktuella taxor och föreskrifter här >>
 

3. Storlek på kärl

Det kan ibland vara svårt att avgöra vilken storlek eller intervall som är lagom för din avfallshantering. Ditt behov avgörs av flera faktorer så som antalet personer i hushållet, övrig boendesituation och hur noga ni källsorterar. Vi rekommenderar alltid att testa en mindre kärlstorlek, eller välja ett glesare tömningsintervall till att börja med. Då sparar vi både på miljön och din plånbok. Dessutom har du alltid rätt att byta kärlstorlek inom tre månader utan extra kostnad om du önskar en annan storlek. Tänk även på att du som kund inte äger kärlet, utan lånar det av Kretslopp Sydost. 
 

4. Betalsätt och fakturering

Kretslopp Sydost fakturerar tre gånger per år - januari, maj och september om du inte har beställt något annat. För att hjälpa miljön rekommenderar vi att anmäl dig till E-faktura eller Autogiro. Om du är ansluten till Kivras digitala brevlåda så kommer fakturan dit. Om du önskar avregistera Kivra så att du kan få dina fakturor på något annat sätt måste du höra av dig till Kivra.  

Läs mer om våra betalningssätt här >>
 

5. Hämtdagar

Med Kretslopp Sydost-appen är det enklare än någonsin att hålla koll på nästa hämtdag - den påminner dig dagen innan. Du får dessutom en notis inför nästa slamtömning och när den är utförd.

Ibland händer det saker som gör att sophämtningen blir försenad eller uteblir. Exempelvis kan det aktuella väderläget påverka våra körturer. Låt därför ditt kärl stå framme tills det är tömt, vi kommer så fort vi kan.

Ladda ner vår app och får koll på dina hämtdagar här >>
 

6. Sorteringsguide matavfall

I Kretslopp Sydosts medlemskommuner samlar vi in matavfall i den gröna påsen som sedan blir till biogas och biogödsel. Allt som slängs i den gröna påsen hamnar i naturen igen och det är därför viktigt att vi endast lägger matavfall i den. Exempel på det är resterna som blir över på tallriken när du ätit färdigt, mat som blivit dålig, skal av frukt och grönt etc. Med hjälp av vår Sorteringsguide kan du se vad som ska (och inte ska) slängas i den gröna påsen.

Se sorteringsguide här >>
 

7. Allt i plastpåse med dubbelknut

Allt avfall som slängs i det vanliga avfallskärlet, både matavfall och restavfall, måste vara förpackat i plastpåse och förslutas med dubbelknut. Vi tillhandahåller gröna påsar för matavfall och röda påsar till restavfall. För Kretslopp Sydosts verksamhet är det oerhört viktigt att allt hushållsavfall sorteras och förpackas rätt. Det är viktigt inte minst för att våra chaufförer som hämtar avfallet ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Men också för att löst avfall ställer till problem i den optiska sorteringsanläggningen och orsakar onödiga och kostsamma driftsstopp.

 

8. Nya gröna och röda påsar

Se alltid till att du har röda och gröna påsar hemma för att underlätta din avfallshantering. När du är i behov av fler påsar finns det lite olika sätt att fylla på:

• Villa/radhus - Knyt en påse på kärlets handtag enligt följande, så lämnar chauffören en ny rulle vid nästa tömning. 

- Grön påse för grön rulle
- Röd påse för röd rulle (det går också bra med något rött, t.ex. ett rött presentsnöre)
- Valfri påse för grön rulle

• Lägenhet i flerbostadshus - Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening och be dem beställa nya påsar av oss.

• Hämta själv här - Du är alltid välkommen att hämta gröna och röda påsar på närmaste återvinningscentral.

Läs mer om gröna och röda påsen >>


9. Återvinningscentraler

Som privatperson med boende i någon av våra medlemskommuner lämnar du ditt grovavfall utan extra kostnad på alla våra återvinningscentraler (ÅVC:er). Det ingår i den grundavgift som alla privatpersoner betalar till Kretslopp Sydost. Läs mer om våra återvinningscentraler, vad du kan lämna, samt se öppettider under respektive återvinningscentral.

Återvinningscentraler >>
 

10. Kontakt

Du utför enklast dina ärenden via våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt. 

Önskar du prata med vår kundtjänst får du snabbast hjälp via vår chatt här på vår hemsida, klicka bara på pratbubblan nere till höger.

Det går även bra att maila oss via kontaktformuläret på vår kontaktsida eller ringa oss på telefon 020-40 43 00.

Kontakta oss >>

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner