Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Miljörumsskötsel

Ett välskött miljöhus underlättar källsorteringen. Därför kan du teckna serviceavtal med oss för skötsel av miljöhus och miljöhagar. Serviceavtalet innebär att vi städar och ser till att där är ordning och reda. Skötseln utförs 1-5 ggr/vecka, efter behov.

Taxa för skötsel av miljörum

A. 1-4 kärl per miljörum 500:- per månad
B. 5-12 kärl per miljörum 800:- per månad
C. >13 kärl per miljörum 1 300:- per månad

Taxa för skötsel av miljöhage

A. 1-4 kärl per miljöhage 300:- per månad
B. 5-12 kärl per miljöhage 500:- per månad
C. >13 kärl per miljöhage 800:- per månad

Detta ingår i grundavtalet för skötsel av miljörum/-hage

 • Innan avtal tecknas ska en förbesiktning av respektive miljörum/-hage utföras av Kretslopp Sydost
 • Ett tillsynsbesök per vecka
 • Upplockning och städning invändigt, dock ej våttorkning
 • Dimensionering av kärl (storlek och antal) beslutas av  Kretslopp Sydost efter dialog med kund
 • Kärltvätt utförs en gång per år
 • Hämtning av småbatterier, lysrör och glödlampor utföres. OBS! I miljöhage endast hämtning av småbatterier.
 • Reparationer och utbyte av kärl utföres vid behov
 • Märkning av kärl för respektive materialslag
 • Rapportering av fel och skadegörelse i miljörum/hagar
 • Anslag med kontaktuppgifter för felrapportering (kontorstid) och lämnande av synpunkter till Kretslopp Sydost
 • Kretslopp Sydost kallar till avstämningsmöten i januari månad varje år
 • Kretslopp Sydosts miljörumsskötare har fortlöpande kontakt med kunds fastighetsskötare, dock minst en gång per kvartal

Tilläggstjänster

 • Storstädning (våttorkning och invändig fönsterputs)
      1 - 4 kärl per miljörum, 650:- per gång
      > 4 kärl per miljörum, 900:- per gång
 • Omhändertagande av grovavfall inkl. elektronik och vitvaror - 265:- per m3
 • Kärltvätt mer än en gång per år - 160:- per kärl
 • Kontroll av belysning samt byte av trasiga glödlampor/lysrör/glimtändare - 75:- per månad
 • Montering och underhåll av dörrstopp typ nedfällbar dörrstoppare på nederkant av dörrblad, inkl. förstagångsmontage vid tjänststart - 25:- per månad
 • Tillkommande tillsynsbesök per vecka - 50% påslag på bastaxan per besök
Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner