Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Slam

Vad får slängas i avloppet?

I det enskilda avloppet får du endast spola ner avföring och toalettpapper. Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

När töms mitt enskilda avlopp?

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av Kretslopp Sydost. Tömning ska ske minst en gång per år (undantaget dispenser). Vi aviserar slamtömningen med ett brev till dig omkring 14 dagar innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning.

Att tänka på inför tömning

Vi behöver kunna komma fram

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon.
  • Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker; fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 20 meter. 
  • Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.

Vi måste hitta din brunn

  • Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t.ex. staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (max vikt 25 kg).
  • Locket bör vara markerat med en pinne eller flagga.

Använd gärna den gröna flagga som vi har skickat till er tidigare för att markera er brunn. Flaggor finns att beställa från vår kundservice info@kretsloppsydost.se.

Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.


TAXA Slam
Alla taxor exklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Tömning av enskild avloppsanläggning en gång per år är obligatorisk.
Angivna priser gäller vid av Kretslopp Sydost förutbestämd tömning.
Samtliga priser gäller per tömning om inget annat anges.

0-3 m3   970:- per år
3-6 m3   1 165:- per år
0-3 m3   1 400:- per år med särskild instruktion*
3-6 m3   1 590:- per år med särskild instruktion*
> 6m3 tillägg 195:- per m3
BDT 0-3m3   605:-
BDT 0-3m3   195:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)
BDT > 3m3 tillägg 195:- per m3

Dagbestämd ordinarie tömning av enskild avloppsanläggning

0-3 m3    1 245:- per år
3-6 m3    1 440:- per år
0-3 m3    1 675:- per år med särskild instruktion*
3-6 m3    1 865:- per år med särskild instruktion*
> 6m3 tillägg 195:- per m3
BDT 0-3m3    880:-
BDT 0-3m3    195:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)
BDT > 3m3 tillägg 195:- per m3

*gäller minireningsverk och slamnedbrytare

Tilläggstjänster

Extra tömning, nästkommande vardag efter beställningsdag

0-3 m3    2 306:-
3-6 m3    2 501:-
0-3 m3    2 736:- per år med särskild instruktion*
3-6 m3    2 926:- per år med särskild instruktion*
BDT 0-3 m3   1 388:-
BDT 0-3 m3   195:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)

Extra tömning, bokad dag minst 2 vardagar efter beställningsdag

0-3 m3   1 753:-
3-6 m3   1 902:-
0-3 m3   2 183:- per år med särskild instruktion*
3-6 m3   2 373:- per år med särskild instruktion*
BDT 0-3 m3    1 265:-
BDT 0-3 m3    195:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)

Extra tömning, inom 4 arbetsdagar från beställningsdatum

0-3 m3    1 534:-
3-6 m3    1 729:-
​0-3 m3    1 964:- per år med särskild instruktion*
3-6 m3    2 154:- per år med särskild instruktion*
BDT 0-3 m3    1 169:-
BDT 0-3 m3    195:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)

Extra tömning, inom 6 arbetsdagar från beställningsdatum

0-3 m3    1 080:-
3-6 m3    1 275:-
​0-3 m3    1 510:- per år med särskild instruktion*
3-6 m3    1 700:- per år med särskild instruktion*
BDT 0-3 m3   715:-
BDT 0-3 m3    195:- (endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning)

​Jourtömning

Jourtömning, inom 8 timmar   3 700:-
Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid*   1 182:-

*Timtid debiteras per påbörjad halvtimme.

Slanglängd

Tillägg för slanglängd över 20 m och upp till 50 m   69:-

Undantag kan sökas för:

• Förlängd tömningsintervall till vartannat år
• Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)
Ansökan är avgiftsfri. Du gör ansökan via våra e-tjänster.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning av det enskilda avloppet samt behandling av avfallet.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner