Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Förpackningsinsamling

Nya regler för förpackningsinsamlingen

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner (eller exempelvis kommunala avfallsorganisationer) tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar senast den 1 januari 2024. Det blir också krav på att alla hushåll ska få insamling fastighetsnära från 1 januari 2027. För medlemskommunerna i Kretslopp Sydost, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda kommun, innebär det att Kretslopp Sydost från och med 2024 ansvarar för insamling av förpackningsavfall i kommunerna från återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling.

Kretslopp Sydost tar över drift av återvinningsstationer

Hushåll kan lämna förpackningar och tidningar på obemannade återvinningsstationer, så kallade ÅVS:er. Fram till 31 december 2023 sköts och drivs de av Förpackningsinsamlingen (FTI). Från och med den 1 januari 2024 kommer Kretslopp Sydost att ta över driften av ÅVS:erna i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. Förpackningar kommer fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS efter 1 januari 2024 och felanmälan kommer då kunna göras till Kretslopp Sydost.

Krav på fastighetsnära insamling

Enligt regeringsbeslutet ska alla bostäder, senast den 1 januari 2027, ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall, så kallad fastighetsnära insamling. Det innebär att invånarna ska kunna lämna förpackningar till återvinning nära sitt boende. Exakt hur systemet för fastighetsnära insamling kommer att se ut i Kretslopps Sydosts medlemskommuner är just nu under utredning.

Ökad service och stora miljövinster utan ökade kostnader

Finansieringen för övertagandet av återvinningsstationerna och det nya systemet för fastighetsnära insamling kommer att bekostas av producenterna som tillverkar förpackningar. Invånare i Kretslopp Sydost kommer därmed få ökad service, stora miljövinster utan ökade kostnader.

Frågor och svar om förpackningsavfall

Vad är syftet med att kommunerna tar över ansvar för insamling av förpackningsavfall och att fastighetsnära insamling införs?

 • Skälen som anges är att regeringen vill nå en bättre service, enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter som gör att producenterna kan materialåtervinna mer avfall. Detta bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall och till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.
  Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster. På lite sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet, vilket ger god service samtidigt som utsorteringen och materialåtervinningen ökar.

Vad innebär de nya reglerna för invånarna i Kretslopps Sydost medlemskommuner?

 • Från och med den 1 januari 2024 kommer Kretslopp Sydost att ta över driften av ÅVS:erna i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. Förpackningar kommer fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS och för invånarna ska förändringen förhoppningsvis märkas så lite som möjligt.
 • Från och med 2027 ska insamling av förpackningsavfall ske fastighetsnära, samordnat med insamlingen av mat- och restavfall. Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår geografi är inte klart ännu.

Vad innebär de nya reglerna för Kretslopps Sydost medlemskommuner?

 • För medlemskommunerna i Kretslopp Sydost, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda kommun, innebär det att Kretslopp Sydost från och med 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall i kommunerna från återvinningsstationer och på lite längre sikt via fastighetsnära insamling. Förändringen blir i vem som ansvarar för insamlingen och att producenterna ska ge en ersättning för detta.

Vad är producentansvar?

 • Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll. Producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnader för insamling och för behandling av förpackningsavfallet. Kommunerna ska alltså få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket beslutar om den ersättning som varje kommun har rätt till utifrån särskilda föreskrifter.

Vad är en förpackning?

 • Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.
 • För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och både färgade och ofärgade glasförpackningar.
 • Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Hur ska jag sortera olika förpackningar?

 • Sorteringsguiden hjälper dig att sortera förpackningar i rätt


 

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner