Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Förpackningar och tidningar

Abonnemangen gäller regelbunden tömning av kärl för plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar samt tidningar. Observera att det krävs ett kärl för varje materialslag.

Taxan för förpackningar, tidningar och el-avfall täcker kostnaderna för hämtning och behandling av avfallet.

När hämtas avfallet?

Avfallet hämtas enligt ett fastlägt schema som alltid finns att ladda hem från hemsidan här.

Att tänka på inför hämtning

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade på anvisad plats. Hämtning kan ske mellan kl 06.00 - 22.00. Låt kärlen stå kvar tills de är tömda. Kärlens lock ska vara stängda. Runt kärlen ska det vara fritt (minst 60 centimeter) från grenar och liknande. Vintertid ska det vara skottat och sandat.

Dimensionering

Behövs fler kärl, tätare hämtningsintervall eller möjlighet till att lämna i fler fraktioner? Vi kan ge dig råd om utformning och dimensionering av miljöhus och soprum. Kontakta kundservice för bokning av kostnadsfritt rådgivningsmöte.

Sorteringsguider på flera språk

Förpackningsinsamling AB (FTI AB) som ansvarar för insamling av förpackningar och tillhandahåller sorteringsguider på 25 olika språk.
Till FTI AB:s hemsida >>TAXA: Plast-, glas-, metall- och pappersförpackningar

Volym Var 14:e dag Var 4:e vecka Var 8:e vecka
140 liter 820:- 410:- 205:-
190 liter 1 046:- 523:- 262:-
370 liter 1 434:- 717:- 359:-
660 liter  1 664:- 832:- 416:-

OBS! Kärl för ofärgat glas går endast att beställa upp till 370 liters kärl.

TAXA: Tidningar

Volym Var 14:e dag Var 4:e vecka Var 8:e vecka
140 liter 935:- 468:- 234:-
190 liter 1 192:- 596:- 298:-
370 liter 1 635:- 818:- 409:-
660 liter 1 897:- 949:- 475:-

Priserna gäller per fraktion och kärl.
Alla taxor exklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2023)

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner