Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Utfyllnad

Slam

Vad får spolas ner i avloppet?

I det enskilda avloppet får du endast spola ner avföring och toalettpapper. Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

När töms mitt enskilda avlopp?

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av Kretslopp Sydost. Tömning ska ske minst en gång per år (undantaget dispenser). Vi aviserar slamtömningen med ett brev eller sms till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning.

Checklista inför slamtömning

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker; fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 20 meter.
  • Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.

Vi måste hitta din brunn

  • Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t.ex. staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 25 kilo).
  • Brunnen ska vara tydligt utmärkt med väl synlig markering (Flagga kan beställas från Kretslopp Sydost)

Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.

Om tömning ej kan genomföras debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

Mer information om vad som gäller vid tömning av ensklt avlopp hittar du i vår folder:

Ladda hem vår informationsbroschyr om enskilda avlopp >>


Taxa slam

Alla taxor inklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Tömning av enskild avloppsanläggning

Med särskilld instruktion*

Tankstorlek Pris veckoplanerad Pris dagplanerad Pris veckoplanerad
0-3 m3 1 213 :- 1 556 :- 1 750 :-
3-6 m3 1 456 :- 1 800 :- 1 988 :-
 >6 m3 244 :- per m3 244:- per m3 244 :-
* Gäller minireningsverk och slamnedbrytare

Tömning av BDT (bad, dusch och tvätt)

Tankstorlek Pris veckoplanerad Pris dagplanerad
0-3 m3 756 :- 1 001 :-
0-3 m3 244 :- * 244 :- *
 >6 m3 244 :- per m3 244:- per m3
* Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning

TILLÄGGSTJÄNSTER

 

Extratömning inom 6 arbetsdagar efter beställningsdag

Med särskilld instruktion**

Tankstorlek Pris  Pris
0-3 m3 1 350:- 1 875 :-
3-6 m3 1 594:- 2 125 :-
BDT 0-3 m 813:-  
BDT 0-3 m3 244:- per m3 * 244 :-
BDT >3 m3 244:- per m3 244 :-
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning
** Gäller minireningsverk och slamnedbrytare
 

Extratömning inom 4 arbetsdagar efter beställningsdag

Med särskilld instruktion**

Tankstorlek Pris  Pris
0-3 m3 1 918:- 2 455 :-
3-6 m3 2 161:- 2 693 :-
BDT 0-3 m3 1 331:-  
BDT 0-3 m3 244:- per m3 * 244 :-
BDT >3 m3 244:- per m3 244 :-
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning
** Gäller minireningsverk och slamnedbrytare
 

Extratömning tidigast 2 arbetsdagar efter beställningsdag

Med särskilld instruktion**

Tankstorlek Pris  Pris
0-3 m3 2 191:- 2 729 :-
3-6 m3 2 435:- 2 966 :-
BDT 0-3 m3 1 581:-  
BDT 0-3 m3 244:- per m3 * 244 :-
BDT >3 m3 244:- per m3 244 :-
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning
**Gäller minireningsverk och slamnedbrytare
 

Extratömning nästkommande arbetsdag efter beställningsdag

Med särskilld instruktion**

Tankstorlek Pris  Pris
0-3 m3 2 883:- 3 420 :-
3-6 m3 3 126:- 3 658 :-
BDT 0-3 m3 2 206:-  
BDT 0-3 m3 244:- per m3 * 244 :-
BDT >3 m3 244:- per m3 244 :-
Endast i samband med tömning av enskild avloppsanläggning
** Gäller minireningsverk och slamnedbrytare
 

Jourtömning inom åtta timmar 4 625:-
Spolning vid stopp, i samband med tömning, timtid 1 478:- *
Tillägg för slanglängd över 20 m och upp till 50 m 69:- 

* Timtid debiteras per påbörjad halvtimme

Undantag kan sökas för

  • Förlängd tömningsintervall till vartannat år
  • Uppehåll i slamtömning (minst 12 månader)

Ansökan om förlängning och uppehåll är kostnadsfri.
Ansökan görs via våra e-tjänster.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för tömning och behandling av slam från enskild avloppsanläggning.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner