Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Hushåll

Frågor och svar om förpackningsavfall

Vad är syftet med att kommunerna tar över ansvar för insamling av förpackningsavfall och att fastighetsnära insamling införs?

  • Skälen som anges är att regeringen vill nå en bättre service, enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter som gör att producenterna kan materialåtervinna mer avfall. Detta bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall och till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.
  • Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster. På lite sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet, vilket ger god service samtidigt som utsorteringen och materialåtervinningen ökar.

Vad innebär de nya reglerna för invånarna i Kretslopps Sydost medlemskommuner?

  • Från och med den 1 januari 2024 kommer Kretslopp Sydost att ta över driften av ÅVS:erna i Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. Förpackningar kommer fortsatt kunna lämnas vid en ÅVS och för invånarna ska förändringen förhoppningsvis märkas så lite som möjligt.
  • Från och med 2027 ska insamling av förpackningsavfall ske fastighetsnära, samordnat med insamlingen av mat- och restavfall. Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Den 8 december beslutade Kretslopp Sydosts förbundsdirektion att införa insamling av förpackningsavfall från villor och fritidshus med ett fyrfackskärlsystem där matavfall, restavfall och förpackningsavfall samlas in fastighetsnära. Exakt hur utbyggnaden av förpackningsinsamlingen kommer att se ut i Kretslopps Sydosts medlemskommuner är inte klart. En projektgrupp kommer att tillsättas för att planera arbetet. Under våren är förhoppningen att vi kan berätta mer om tidplan och hur införandet av förpackningsinsamlingen ska gå till.

Vad innebär de nya reglerna för Kretslopps Sydost medlemskommuner?

  • För medlemskommunerna i Kretslopp Sydost, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda kommun, innebär det att Kretslopp Sydost från och med 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall i kommunerna från återvinningsstationer och på lite längre sikt via fastighetsnära insamling. Förändringen blir i vem som ansvarar för insamlingen och att producenterna ska ge en ersättning för detta.

Vad är producentansvar?

  • Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll. Producentansvaret innebär att producenterna ska stå för kostnader för insamling och för behandling av förpackningsavfallet. Kommunerna ska alltså få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket beslutar om den ersättning som varje kommun har rätt till utifrån särskilda föreskrifter.

Vad är en förpackning?

  • Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.
  • För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och både färgade och ofärgade glasförpackningar.
  • Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Hur ska jag sortera olika förpackningar?

  • Sorteringsguiden på vår startsida hjälper dig att sortera förpackningar i rätt

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner