Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Informationsmaterial

Här kan du ladda ner informationsmaterial i pdf-format. Vi har även informationsblad med blindskrift från FTI "Tack för att du återvinner" - kontakta oss så skickar vi informationsbladet till dig.

  Guide för din avfallshantering

Ladda ner

  Sorteringsguide grön och röd påse

Ladda ner

  Broschyr - Slamtömning enskilda avlopp (2021)

Ladda ner

  Broschyr - matavfallsinsamling

Ladda ner

  Renhållningsföreskrifter med bilagor

Ladda ner

  Bilagor till avfallsplan

Ladda ner

  Avfallsplan - huvuddokument

Ladda ner

  Sorteringsguide grön påse

Ladda ner