Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Utfyllnad

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kretslopp Sydost

Från och med 25 maj 2018 gäller den Europeiska Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR). Förordningen har som mål att skydda dina personuppgifter från okontrollerad spridning och missbruk. Kretslopp Sydost har som intresse att skydda dina personuppgifter och enligt dataskyddsförordningen är vi personuppgiftsansvariga.

  • Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja avtal med kund. Behandling av personuppgifter sker även då vi har en rättlig förpliktelse som kräver detta.
  • Vid behandling av personuppgifter för angivna ändamål kan det bli aktuellt för oss att anlita personuppgiftsbiträden.
  • Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för att upprätta statistik, utvärdera, utveckla och informera om tjänster. Denna behandling är nödvändig för bolagets berättigade intresse att kunna utveckla och förbättra tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
  • Vid inkommande samtal kan vi snabbt identifiera dig och din bostad för att svara på dina frågor.

Behandling utan krav på samtycke

Inhämtning av samtycke är inget krav på Kretslopp Sydost då vi tillhandahåller samhällstjänster och det föreligger ett allmänt intresse för att dessa ska utföras korrekt. För att Kretslopp Sydost ska kunna fullfölja sina rättsliga skyldigheter är dina personuppgifter en förutsättning. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fakturera, ärendehantera och underhålla den tjänst vi levererar.

Säkerhet

Kretslopp Sydost begränsar personuppgifter genom att enbart berörda inom organisationen som av nödvändighet behöver tillgång till dessa har det. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är relevant för att fullfölja vårt syfte och vi ser kontinuerligt över våra system så att ingen lagring sker av uppgifter som vi inte har användning av.

Rätt till din information
Din rättighet som privatperson innebär att du kan få information om hur vi behandlar dina personuppgifter kostnadsfritt. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

Vid ansökan till oss ska vi på Kretslopp Sydost uppge:

  • Vilka uppgifter som behandlas
  • Varifrån dessa har hämtats
  • Ändamålen med behandlingen
  • Till vem dessa uppgifter har lämnats ut
  • Hur länge personuppgifterna kommer att behandlas
  • Vilka rättigheter den registrerade har i förhållande till Kretslopp Sydost.

För att hindra andra från att få ut dina uppgifter måste begäran och utlämning ske utifrån vissa rutiner. Om vi inte är säkra på att personuppgifterna tillhör dig kommer vi inte lämna ut dom. 2 månader efter att ansökan inkommit raderas denna.

En begäran om registerutdrag måste lämnas in skriftligt och skickas tillbaka till dig enligt din folkbokföringsadress. Klicka här för att ladda ner blanketten för begäran om registerutdrag:
Begäran registerutdrag >>

Dataskyddsombud

Kretslopp Sydost har ett dataskyddsombud vars uppgift är att bevaka att vi lever upp till dataskyddsförordningen. Det är också via dataskyddsombudet som du kan begära ut vilka uppgifter som Kretslopp Sydost har om dig.
Dataskyddsförordningen i fulltext | IMY

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner