Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Matavfall från livsmedelsbutiker

Information om nya krav på sortering av matavfall från livsmedelsbutiker från och med 1 januari 2024

Från årsskiftet införs nya krav på sortering av matavfall och att skilja förpackningar från sitt innehåll, vilket bland annat berör livsmedelsbutiker. Nedan har vi sammanställt information om hur lagstiftningen påverkar butikerna och vilka krav som gäller för berörda verksamheter från och med 2024.

Kort sammanfattning:

 • Matavfall måste sorteras
 • Ätlig olja, exempelvis matolja och spillfett måste sorteras ut, som matavfall eller i separat fraktion för flytande fett
 • Förpackningar ska skiljas från sitt innehåll

Krav att sortera matavfall
Från och med den 1 januari 2024 är butiker och andra verksamheter skyldiga att sortera ut matavfall från övrigt avfall. Kravet på sortering gäller även flytande fett, såsom matolja. Annat flytande matavfall, exempelvis mjölk, omfattas inte av sorteringskravet.

Anvisningar för fettavfall
Olja som går att äta, så som matolja, matfett och spillfett ska från och med 1 januari 2024 separeras från annat avfall och återvinnas. Flytande fett samlas in av Kretslopp Sydosts entreprenörer:

 

Ansvarsfördelning

Vad är Kretslopp Sydosts ansvar?
Det är Kretslopp Sydosts ansvar att samla in, transportera och behandla kommunalt avfall i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda. Därför är det bara Kretslopp Sydost eller Kretslopp Sydosts entreprenörer som får hämta kommunalt avfall.


Vad är verksamhetens ansvar?
Du som driver en butik är skyldig att:

 • Veta vilka typer av avfall som förekommer i verksamheten och veta hur du tar hand om avfallet som uppkommer.
 • Sortera ut matavfall som en egen avfallsfraktion (gäller från 2024).
 • Separera förpackningar från avfall och sortera förpackningarna separat per fraktion (gäller från 2024).
 • Säkerställa att kommunalt avfall samlas in och transporteras av Kretslopp Sydost.
 • Avfall från verksamheten som inte är kommunalt avfall kan du anlita andra avfallstransportörer för att transportera, förutsatt att transportören har tillstånd för transport av avfall. Exempelvis förpackningsavfall får hämtas av annan transportör än Kretslopp Sydost.

 

Ordlista

 

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall är det avfall som liknar det avfall som uppstår i hushåll, exempelvis mat- och restavfall från personalytor och från lokaler som serverar måltider som ska ätas direkt (till exempel restauranger och skolmatsalar).

Kommunalt avfall från butiker

 

Animaliska biprodukter

Livsmedel från butiker som innehåller material från djurriket omfattas av lagstiftning gällande animaliska biprodukter, vilket ställer särskilda krav på hanteringen. Se mer detaljerad info nedan.

Till animaliska biprodukter räknas före detta livsmedel från butik som har animaliskt innehåll, exempelvis:

 • Kött, fisk och fågel
 • Ägg och produkter som innehåller ägg
 • Mjölkprodukter
 • Charkuteriprodukter
 • Bröd och bakverk med animaliskt innehåll (exempelvis ägg, mjölk och smör)

Exempel på avfall som inte räknas inte som animaliska biprodukter:

 • Färskvaror som frukt och grönt
 • Bröd och bakverk som inte innehåller animaliska produkter

Matrester från servering, restauranger, kök eller personalutrymmen är undantaget kraven som ställs på animaliska biprodukter, oavsett innehåll.

Avfall från butik som innehåller animaliska biprodukter, före detta livsmedel, omfattas av lagstiftningen för animaliska biprodukter. Det innebär att avfallet ska

 • Hanteras i avfallsbehållare uppmärkta animaliska biprodukter
 • Transporteras av transportör registrerad hos Jordbruksverket
 • Handelsdokument vid transport

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner