Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Digital nyckelhantering

För att förbättra både servicen och säkerheten har vi valt att börja använda en digital nyckel. Här får du reda på mer.

Med det nya systemet behöver chaufförerna bara ha koll på en nyckel istället för hundratals Den digitala nyckeln fungerar bara under en begränsad tid, i ett förutbestämt arbetsområde och är obrukbar under övrig tid. Den korta tid som nyckeln är aktiv förhindrar att obehöriga kommer in i miljörummen ifall nyckeln skulle komma på villovägar. Vi på Kretslopp Sydost kan spärra nyckeln från vårt konto ifall det skulle behövas.

När du som fastighetsägare har godkänt installationen kommer Swedlock AB montera det digitala nyckelsystemet på din miljörumsdörr. Efter installationen kommer både din gamla nyckel och vår nya digitala nyckel kunna öppna samma dörr.
 

Mer information

Du kan läsa mer om den digitala nyckeln i broschyren:
Broschyr - Digital nyckelhantering
 

Så påverkas du

Du som fastighetsägare och dina hyresgäster kommer inte påverkas av bytet, ni öppnar miljörummet precis som vanligt med den nyckel som ni redan har. Installationen innebär inget ingrepp i dörren och kräver ingen anslutning till el.
 

Vem tar kostnaden för installationen?

Kretslopp Sydost står för alla kostnader. 
 

Så skickar du in ditt godkännande

Fyll i och skicka in nedan blankett tillsammans med en sammanställning över vilka fastigheter som godkännandet gäller för.

Godkännandeblankett – Digital nyckelhantering

Blanketten och sammanställning skickas till: 
Kretslopp Sydost
Box 868, 391 28 KALMAR

Märk kuvertet ”Digital nyckelhantering”

Instagram Facebook