Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Latrin

Vad får läggas i latrinkärlet?

I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas. Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen. Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.

När hämtas avfallet?

Latrin hämtas enligt kundspecifika hämtscheman.
Kontakta kundservice för mer information.

Att tänka på inför hämtning

På hämtdagen ska kärlet vara utställt kl. 06.00 och stå kvar tills det är hämtat. Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 m.) från grenar o.d. Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras på något sätt

Vintertid ska vägen fram till kärlet vara skottad och sandad (gäller även snövallar). Kärlet bör inte väga mer än 15 kg.


TAXA Latrin

Alla taxor exklusive moms. (Fr.o.m. 1 januari 2024)

Taxa för latrin, tillfälligt evenemang (max 14 dagar)

Kärlen hämtas vid ett tillfälle senast 14 dagar efter leverans.
Kärlen kan kompletteras med sits/sittring.
Extra kärl vid tillfälliga evenemang 660:- per kärl

Taxa för latrin, säsongshämtning, var 4:e vecka under perioden juni-augusti.

Latrinkärlet töms tre gånger per år, med möjlighet att lämna två kärl per gång

23 liter latrinkärl 2 240:- per år

Taxa för latrin, säsongshämtning, var 4:e vecka maj-september

Latrinkärlet töms fem gånger per år, med möjlighet att lämna två kärl per gång

23 liter latrinkärl 4 860:- per år

Alla taxor exklusive moms.

Vad ingår i taxan?

Taxan täcker kostnaden för kärl, hämtning och behandling av avfallet.

Tilläggstjänst

Extra kärl (vid ordinarie hämtning) 660:- per kärl

Undantag kan sökas för:

  • Uppehåll i hämtning
  • Eget omhändertagande (mulltoalett)

Anmälan är kostnadsfri. Ansökan görs via våra e-tjänster.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner