Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Ordning i miljörummen

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår! För att kunna ta hand om det avfall som ändå uppstår på bästa sätt är det viktigt att göra det så enkelt och ordningssamt för alla som använder eller sköter ett miljörum.

Enligt Miljöbalkens kapitel 15 är det upp till varje fastighetsägare att ha kännedom och kunskap om aktuella lagar, regler och förordningar gällande avfallshanteringen. Det ska bland annat finnas någon som ansvarar för att ta fram rutiner och instruktioner kring hanteringen av hushållsavfall, som verkar så att de efterlevs.

Återvinning av matavfall och restavfall

I Kretslopp Sydost:s medlemskommuner samlar vi in matavfall i den gröna påsen. Matavfallet processas och blir till biogas och biogödsel.

Av restavafallet som läggs i den vanliga soppåsen energiptervinns och blir till avfallsbränsle.

Återvinning av förpackningar

Som fastighetsägare är man skyldig att möjliggöra källsortering av förpackningar i miljörum, miljöhage eller annan anvisad plats. 

Återvinning av grovavfall

Kretslopp Sydost har sammanlagt 14 återvinningscentraler, varav tre är obemannade, där privatpersoner kan lämna sitt grovavfall utan extra kostnader. 

Även företag är välkomna till Kretslopp Sydost:s bemannade återvinningscentraler (gäller ej Melltorp och Läckeby)  mot en avgift på 250 kronor per besök. Kontakta personalen före avlämning.

Asbest och invasiva växtarter ska uteslutande lämnas på någon av våra avfallsanläggningar i Moskogen eller Storskogen. Vänligen kontakta kundservice innan lämning för mer information.

Explosiver, vapen och ammunition lämnas till Polisen och mediciner lämnas till närmaste apotek. 

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner