Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Sorteringsguider

Här har vi samlat ett informationsmaterial som gör det lätt att göra rätt och som ska ses som ett hjälpmedel vid din avfallshantering. Materialet är fritt att använda så länge det behålls i sin ursprungliga form och inte förändras på något sätt. Använd materialet separat eller i kombination utifrån eget behov. 

Sorteringsblad på 33 olika språk
Nu finns en miniguide kring källsortering samlad på två A4-sidor, som visar hur förpackningar men också mat- och restavfall sorteras rätt i miljörummen. Bladen togs från början fram av FTI, men har (2023) uppdaterats av Afall Sverige och utökats med ytterligare information. 
Sorteringsbladen går att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) och ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Materialet är fritt att använda. Alla vinner när du återvinner!

>> Sorteringsblad på 33 olika språk, webbplats sopor.nu

 

PDF för nedladdning: 

PDF för nedladdning

Sorteringsguide - Guide för din avfallshantering

PDF för nedladdning

Löst avfall Varför - Affisch som beskriver varför det är viktigt att emballera sitt avfall
 

PDF för nedladdning

Löst avfall Förpackat - Affisch som beskriver rätt emballerat avfall


PDF för nedladdning

Löst avfall Löst - Affisch som beskriver löst avfall


PDF för nedladdning

Löst avfall Band - Affisch som demonstrerar löst avfall i vår sorteringsanläggning

 PDF för nedladdning

Löst avfall Stopp - Affisch som demonstrerar löst avfall som orsakat stopp i vår sorteringsanlägging