Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Hushållsavfall

Vad får slängas i avfallskärlet?

I det gröna avfallskärlet slänger du dina hushållssopor. Allt som som slängs måste vara förpackat i plastpåsar och förslutna med dubbelknut.

I restavfallspåsen kan du till exempel slänga tandborstar, blommor, diskborstar, blöjor, bindor, hushållspapper, pennor, tobak, cd-/dvd-skivor, tops, aska, slipdamm, dammsugarpåsar, sågspån och kattsand.

Den gröna påsen används endast för matavfall. Påsen försluts med dubbelknut och slängs i samma kärl som restavfallspåsen. Avfallet sorteras sedan i vår sorteringsanlägging i Moskogen.

Övrigt hushållsavfall från privatpersoner, boende i någon av våra medlemskommuner, lämnas kostnadsfritt på:

• Återvinningscentralen: Farligt avfall och grovavfall

• Återvinningsstationen: Tidningar och förpackningar av papper, plast, glas, metall

När hämtas avfallet?

Hushållsavfall hämtas enligt kundspecifika hämtscheman. Du kan se när vi tömmer hos dig genom att logga in på våra e-tjänster eller genom att skriva in din adress i sökfältet du kommer till via puffen med rubriken "Tömningsdag" på förstasidan.

Tveka inte att kontakta vår kundservice för mer information.

Att tänka på inför hämtning

• Alla påsar i kärlet måste vara väl ihopknutna med dubbelknut.
• Aska, slipdamm, sågspån och liknande slängs i väl förslutna påsar.
• På hämtdagen kan hämtning ske mellan kl 06.00 - 22.00.
• Kärlet ska ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen stannar, max tre meter från tomtgränsen.
• Locket ska vara stängt och fritt från snö och andra föremål.
• Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt (minst 0,6 meter) från grenar och annat som kan vara i vägen.
• Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras.
• Vintertid ska vägen mellan sopbil och kärl vara skottad och sandad. Snövallar ska skottas bort.

För mer detaljerad information om din avfallshämtning läs mer i Kretslopp Sydost föreskrifter som är en del av vår avfallsplan.

OBS Vid minusgrader kan soppåsarna frysa fast i kärlet. Detta kan innebära att kärlet inte töms helt utan en del sitter kvar. Använd gärna dubbla påsar och torka ur eventuell fukt för att minska risken för fastfrysning.

Varmkompostering av matavfall

Varmkompostering av matavfall ska anmälas till Kretslopp Sydost. Anmälan är kostnadsfri.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner