Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Hushåll

Utfyllnad

Slam

Vad får spolas ner i avloppet?

I det enskilda avloppet får du endast spola ner avföring och toalettpapper. Produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops eller plast får inte förekomma i avloppsanläggningen eftersom dessa stör efterbehandlingsprocessen.

När töms mitt enskilda avlopp?

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av Kretslopp Sydost. Tömning ska ske minst en gång per år (undantaget dispenser). Vi aviserar slamtömningen med ett brev eller sms till dig innan tömning. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning.

Checklista inför slamtömning

  • Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Parkeringsplatsen för slamtömningsfordonet måste vara trafiksäker; fordonet kan inte stå på en väg där den är skymd av kurva eller backkrön.
  • Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 20 meter.
  • Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.

Vi måste hitta din brunn

  • Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t.ex. staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 25 kilo).
  • Brunnen ska vara tydligt utmärkt med väl synlig markering (Flagga kan beställas från Kretslopp Sydost)

Om vi får problem med att hitta brunnen kan vi tyvärr inte utföra tömningen.

Om tömning ej kan genomföras debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

Du hittar aktuell taxa för respektive tjänst här.

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner