Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Ny satsning på skolinformation

- Genom att erbjuda skolbesök hoppas vi kunna nå ut till barn och unga för att lära dem hur de i sin vardag kan bidra till en mer hållbar framtid, säger Lotta Nydahl Frånberg, kommunikationsansvarig på Kretslopp Sydost.

Förutom att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall i 8 kommuner har Kretslopp Sydost ett viktigt uppdrag att informera om hur man kan minska mängden avfall och hur man källsorterar det avfall som ändå uppstår. Barn och unga är en viktig målgrupp i arbetet med beteendeförändring kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor.

Målet med satsningen är att på ett enkelt och naturligt sätt lära barnen om källsortering och öka deras medvetenhet om det avfall de stöter på i vardagen.

- Det ska bli superkul att komma ut i skolorna och möta elever för att prata om återvinning och vad man själv kan bidra med för att minska klimatpåverkan, säger Andree Larsson, informatör för skolbesöken.

Boka skolbesök
Om man som pedagog vill att Kretslopp Sydost ska komma på klassbesök går det att anmäla intresse via hemsidan kretsloppsydost.se. Där finns också länkar till pedagogiskt material och pyssel att ladda ned kostnadsfritt.

- Vi är under uppstart och har tagit fram ett lekfullt informationsmaterial som vi är peppade på att testa och sedan utveckla vidare tillsammans med pedagoger och elever. Vi hoppas på ett stort intresse, säger Andree Larsson.

Läs mer på kretsloppsydost.se - skolbesök

Instagram Facebook