Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Utfyllnad

Så funkar det

Att sortera ut sitt matavfall är en enkel handling som ger stora miljövinster.

Åkern - Köket T/R - så här går det till

  1.  Du lägger matavfallet i en separat grön påse, knyter ihop påsen med en dubbelknut och slänger påsen i det vanliga sopkärlet.
  2. Sopbilen kommer och tömmer kärlet enligt fastställd körtur.
  3. På den optiska sorteringsanläggningen i Moskogen sorteras påsarna med hjälp av kamerateknik, mat- och restavfall var för sig.
  4. Efter att matavfallet förbehandlats och malts ner till ett substrat, så kallat slurry, skickas det till en biogasanläggning. Här rötas det och blir till biogas, som bland annat driver våra sopbilar och KLT:s alla bussar. biogödsel,
  5. Restprodukten som blir kvar efter rötning är väldigt näringsrik och används som kravgodkänt biogödsel i lantbruket.
  6. Av restavfallet (allt som inte är matavfall) tillverkas ett avfallsbränsle som används i cementframställningen. Härmed minskar behovet av fossila bränslen inom cementindustrin.

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner