Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Vanliga frågor och svar faktura

Varför höjs taxan 2023?

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund med uppdrag att samla in och behandla hushållens avfall till ett självkostnadspris. Det innebär att prislistan för hämtning och hantering av det kommunala avfallet justeras utefter de kostnader som krävs för att utföra vårt samhällsuppdrag. När taxan och priserna blir högre beror det på högre kostnader inom avfallsområdet och precis som i alla branscher påverkas även Kretslopp Sydost av den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Ökade avfallsvolymer, bränslekostnader, dyrare utsläppsrätter och dyrare hantering och behandling av avfallet några exempel som påverkar taxan.

Kostnaderna för avfallshanteringen i Kretslopp Sydost ligger på riksgenomsnittet ställt mot andra kommuner.

Hur kan jag sänka mina kostnader?

Avgifterna styr mot det som är bra för miljön, där du själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. D.v.s. genom att minska mängden avfall och öka din utsortering kan du sänka dina kostnader. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i restavfallet (vanliga soppåsen).

För de allra flesta finns därför möjlighet till längre hämtningsintervall, att byta storlek på kärl och att dela kärl med sina grannar. Läs mer om våra abonnemang här. 

Gör en ansökan eller ändra ditt abonnemang direkt via våra e-tjänster.

Vad betyder grundavgiften på min faktura?

För kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har grundavgiften tidigare varit inräknad i avfallshämtningen. Men från och med 1 januari har grundavgiften fått en egen rad på fakturan. Grundavgift utgår till alla fastigheter och täcker kostnader för din avfallshantering som omfattar kundservice, information, planering, utveckling och drift av återvinningscentraler.

Läs hela avfallstaxan för 2023 under styrande dokument.

Instagram Facebook