Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Kontakt

Kamerabevakning Moskogens avfallsanläggning

Ändamålet med vår kameraövervakning är att upptäcka tidig brand, trafikdirigera, säkerhetsställa att personsäkerheten är god och att områdessäkra nattetid. Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång eller radering av dina personuppgifter.

Här hittar du ytterligare information om denna kamerabevakning, inklusive dina rättigheter.

Syfte med kamerabevakningen

Vi kommer genom övervakning kunna öka säkerheten på vårt område och få en bättre överblick, detta genom att;

  • Upptäcka tidig brand
  • Trafikdirigera på ett effektivt sätt
  • Säkerhetsställa att personsäkerheten är god
  • Områdessäkra nattetid

Rättslig grund

Behandlingen är nödvändig för ett berättigat intresse och en intresseavvägning är gjord där vi kommit fram till att personers skydd av personuppgifter inte väger tyngre än syftet vi vill fullfölja.

Lagring av material

För att säkerhetsställa att individens integritet inte inskränks så raderar vi vårt övervakningsmaterial var 14:e dag.

Delning av personuppgifter

Kretslopp Sydost delar bevakningsmaterialet med Securitas och genom att inte lagra längre/mer än nödvändigt säkerhetsställer vi din personliga integritet.

Integritet

Vi värnar om din integritet och mer information kring hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy som du finner på vår hemsida.

Klagomål

Om du misstänker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att vända dig till IMY för klagomål.

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner