Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

2022 Kundundersökning fastighetsägare för flerbostadshus

För att få insikt i hur fastighetsägare för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar upplever hur avfallshanteringen fungerar har vi intervjuat ett antal fastighetsägare, båda stora och små, i våra medlemskommuner. Det är deras upplevelse, tankar och förslag som är underlaget för frågorna i kundundersökningen.

Nästa steg i undersökningen är att kartlägga hur alla fastighetsföretagare och bostadsrättsföreningar ser på detta. Därför pågår nu en enkätundersökning där vi utgått från vårt kundregister när vi skickat ut en tryckt enkät som man också kan svara på digitalt. Där vi har haft tillgång till e-postadresser har vi också skickat en inbjudan med länk till webbenkäten.

Vi hoppas att alla fastighetsföretagare och bostadsrättsföreningar tar chansen att påverka genom att avsätta tid för att delta i undersökningen,

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget Utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev. 

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner