Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

  Kundservice 020-40 43 00

    Följ oss på Facebook

    Följ oss på Youtube

    Följ oss på LinkedIn

  Följ oss på Instagram

Företag

Utfyllnad

Mottagning av oljeskadad jord från olyckor

Moskogen Miljö AB, Kretslopp Sydost:s helägda bolag lokaliserat på Moskogen 101 i Kalmar, tar emot oljeskadad jord från olyckor.

Vi gör detta för att ta vårt samhällsansvar och snabbt kunna hjälpa till och förhindra att dessa olyckor leder till utsläpp i grundvatten samt skador på vår miljö.

För att lämna dessa oljeskadade massor på Moskogen måste följande kriterier uppfyllas vid inleverans:

  • Transportdokument ifyllt med avfallslämnare/fakturamottagare, var olyckan skett och vilken förorening som läckt ut.
  • Blankett: Transportdokument - Oljeskadad jord från olyckor
  • Denna blankett är till viss del förifylld och visar vilken information vi behöver för att ta emot dessa massor.
  • Max en bil, cirka 12 ton
  • Tippning sker på anvisad plats.
  • Transportör av oljeskadad jord skall ha tillstånd för transport av farligt avfall.
  • Föroreningen skall vara olja, diesel, bensin eler etanol, vilket är de vanligaste vid olyckor. Vi accepterar viss inblandning av absolmaterial i jorden

Denna tjänst får inte tillämpas för schaktmassor från anläggningarbeten som är oklassificerade utan endast för oljeskadad jord från olyckor.

Är det partier större än en bil (cirka 12 ton), ska avisering ske innan inleverans, så vi kan hantera dessa större partier separat.

Uppfyller inte inleveransen ovanstående kriterier så kan inte Moskogen ta emot avfallet.

Absolmaterial med oljeförorening tas inte emot på Moskogen, utan vi hänvisar till de lokala aktörer som hämtar farligt avfall hos företag i kommunen.

Tack för att ni hjälper till med detta viktiga arbete för miljön!

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner